Ukončené projekty

Auto k rodinám

Cílem projektu byla obnova technického zázemí terénních sociálních služeb – nákup nového, spolehlivého automobilu, což vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování terénní formy sociálních služeb Agentury pro občany

Agentura pro občany – místo pro setkávání

Cílem projektu byla rekonstrukce a obnova materiálně technického vybavení vnitřních prostor budovy Agentura pro občany.

Vytvoření prostor pro službu následné péče Kroku Kyjov, z.ú. včetně krizového lůžka

Cílem projektu bylo vytvoření stabilního zázemí pro sociální službu Služby následné péče a vytvoření krizového lůžka pro cílové skupiny, které se ocitli v krizi, která může ohrožovat jejich abstinenci

Krok – Age friendly organizace

Cílem projektu bylo vytvoření a implementace strategie age managementu v neziskové organizaci Krok – od vstupu do pracovního života až po způsob odchodu do důchodu.

Živé břehy

Tento projekt byl zaměřen na monitoring, výzkum, ochranu a praktický management cílových druhů živočichů vázaných na břehy vod a hlavaté vrby.

Revision

Cílem bylo přehodnotit početnost a dopad vybraných invazních živočichů na původní biotopy v Jihomoravském, Trnavském, Trenčínském a Žilinském kraji a snížit negativní dopad.

Neovision II

Projekt byl zaměřen a akt uální problematiku z oblasti ochrany biodiverzity: šíření nových nepůvodních invazních (rychle se šířících a negativně působících) druhů a jejich vliv na ohrožené populace ptáků.

Společné brehy

Cílem projektu byla ochrana ohrožených ptačích kolonií na obou stranách Bílých Karpat

Neovision

Cílem projektu byla realizace managementová opatření vedoucí k podpoře hnízdění vybraných ptačích kolonií na ostrovech Věstonické nádrže Vodního díla Nové mlýny, na rybníce Nesyt (Lednické rybníky) a na rybníce Stolářka u Bzence.

S chutí do práce

Cílem projektu bylo usnadnit abstinujícím závislým vstup na trh práce a udržení se na něm. 

Chci práci II

Cílem projektu bylo odstranění bariér znesnadňujících rovnocenný vstup na trh práce. 

Přejít nahoru