Dobrovolnické centrum

Od roku 2014 se snažíme být spojovacím mostem i centrem pro dobrovolnictví mezi ostatními komunitami a občany Kyjova a okolí.

 

Naše akce mají za cíl přivézt lidi zpět k přírodě a uvědomit si vzájemnou sílu, každého z nás, a to co vše svou pomocí můžeme dát svému okolí.

Ukazujeme, že dobrovolnictví není nic zastaralého, ale naopak, každý z nás bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání, zdravotní omezení apod., může být užitečný a pomoci měnit tento svět k lepšímu.

 

Komunita komunitě

K 30. říjnu 2019 jsme získali čtyř letou akreditaci na vysílání dobrovolníků v rámci krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci osobám sociálně slabým, drogově závislým a seniorům. Dále pak pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí a pomoc při pořádání kulturních akcí na území Kyjova.

Krok z.ú.

Pomoc rodinám a osobám sociálně slabým např. aktivizací rodiny, pomoc při zajišťování chodu domácností, doučování dětí. Ve spolupráci s městem pomoc při stěhování.

Organizování setkání se zahraničními dobrovolníky

Výlety v okolí do přírodních památek spojené např. s úklidem odpadků

Organizování ekologických akcí – Den Země, Ukliďme Česko, environmentální aktivity v odloučených chráněných lokalitách, ve spolupráci s OÚ likvidace černých skládek

V rámci ankety Dny dobrých skutků – představení a ocenění nominovaných a vyhlášení Dobrovolníka roku, vše ve spolupráci s MěÚ Kyjov.

Představení dobrovolnických aktivit ve spolupráci s dalšími dobrovolnickými centry

Doprovod klientů Domova Horizont na výlety – pomoc při obtížích s chůzí s orientací a pod.,

dle individuálních potřeb pomoc na vycházkách

Domov Horizont p. o.

Centrum služeb pro seniory p. o.

Pomoc při zajišťování aktivit pro seniory především ve službě Domov se zvláštním režimem,

Trávení času s lidmi s určitou formou demence.

Společně strávený čas při individuální činnosti a aktivitám ve skupině.

Čtení, aktivizace formou her, poznávání předmětů, povídání, vzpomínání, doprovázení do zahrady

Pomoc při stěhování seniorů

Úklid a údržba v rámci areálu CSS, např. opravy dětského hřiště, houpaček, plotu

Nárazová výpomoc seniorům, např. montáž nového nábytku

Centrum sociálních služeb p. o.

Charita Kyjov

Pomoc při organizaci akcí, volnočasové aktivity pro děti s Klubem Bárka

Pomoc při organizaci společenských a kulturních akcí např. Den dětí

Centrum služeb pro rodinu

Krůček Kyjov

Vycházky s dítětem – doprovod na různá kulturní představení – hra s dítětem

Doučování

Individuálně a dle aktuálních potřeb pomáháme dětem s přípravou do školy, úkoly, doučováním a trávením volného času. Máte-li potřebu nám být v tomhle nápomocni, pište nebo volejte na naše kontakty a domluvíme se.

Děkujeme.

Přejít nahoru