O nás

Krok Kyjov, z.ú. je právnická osoba se sídlem v Kyjově a s působností na území celé České republiky. Organizace Krok vznikla dne 11.12.1998 jako občanské sdružení registrací na Ministerstvu vnitra ČR pod číslem VS/1-1/38 347/98-R. Od ledna 2014 se podle nového občanského zákoníku stalo spolkem a od 4. února 2016 zapsaným ústavem.

Od roku 1998 pomáháme řešit problémy lidem, kteří se ocitli v obtížných životních situacích a poskytujeme jim komplexní služby včetně diskrétního poradenství.
Našim posláním je podpora osobního růstu ke změně kvality života.

Terapeutická komunita

poskytuje léčbu závislosti na návykových látkách a závislostního chování pro muže a ženy od 15 let.

Program následné péče

úspěšně pomáhá znovuzačleňovat do společnosti lidi se závislostmi, kteří absolvovali pobytovou léčbu. Program nabízí klientům podporované bydlení a sociálně-terapeutické činnosti.

Agentura pro občany

pomáhá lidem v řešení různých životních situací, nabízí podporu při rozvíjení nebo získávání dovedností a kompetencí pro lepší či samostatné zvládání problémů, poskytuje informace.

Dobrovolnické centrum

pomáháme šířit hodnoty dobrovolnictví, získávat lidi pro dobrovolnické aktivity, nabízet místa a činnosti, kde pomoc chybí.

Prádelna pro veřejnost

v prostorách budovy Agentury pro občany provozujeme pro veřejnost malou obslužní prádelnu. Je to jediná a poslední pro veřejnost fungující prádelna v Kyjově.

Náš příběh:

Krok, K yjovská R es O cializační K omunita, nebo taky, první Krok ke změně, taky KROK, ROK, OK

Symbolika názvu je podložena přesvědčením, znalostí, odvahou a vytrvalostí. Když se zpětně ohlížím, tak se mi zdá, že vybudovat Krok bylo nesmírně náročné, ale udržet jeho kvalitu a profesionalitu je velké a nekončící dílo.

Jak to bylo? V roce 1998 jsme v Kyjově založili Občanské sdružení KROK, já, manžel Milan a Blanka Pokorná. Zakládající listina Kroku byla vyjádřením našich snů. Především zaměřena na pomoc drogově závislým a jejich rodinám, změnu postoje veřejnosti k abstinujícím závislým, realizování aktivit, které rozvíjí cíle organizace.

Naši myšlenku resocializační komunity jsme představili tehdejšímu starostovi Kyjova, Ing. J. Letochovi a taky řediteli nemocnice v Kyjově, MUDr. P. Hudečkovi. Představitelé města nám naslouchali před 26 lety, v době, kdy se s drogami začínalo a ceníme si, že nám naslouchají dodnes. Přinesli jsme do Kyjova naše zkušenosti z práce se závislými, naše znalosti a odborné vzdělání. Město Kyjov nás podpořilo i prostory a dodnes sídlíme ve vile na křižovatce třídy Komenského a Nětčické. 

Do komunity první čtyři klienti nastoupili 7.7.1999. Od začátku máme pro naše klienty vysoké cíle.  Abstinovat od všech závislostí: automatů či sázek, všech tvrdých či tzv. měkkých drog, alkoholu a tabáku. Popravdě od tabáku všichni klienti v komunitě za tu dobu abstinovali pouze dvakrát. To nám dokonce profesor J. Skála, nestor a zakladatel komunit v ČR, vzkázal velký obdiv. Model léčby v komunitě je založený na režimové léčbě, pravidlech, kontrole, pak sebekontrole, a nakonec na sebedisciplíně. Průběžně probíhá individuální a skupinová terapie. Klienti se učí řešit problémy, měnit postoje a získávat pracovní zkušenosti a neméně důležité, dotahovat věci do konce.  Asi máte taky tu zkušenost, že to co je to nejtěžší, je změnit sami sebe. 

Celé roky říkám, že jsem svědkem zázraků. Komunitu totiž ukončují jiní lidé, s novou abstinentskou výbavou. A komunita, právem každý rok oslavuje, slavíme abstinenci našich klientů.

Když si představíme organizaci jako obraz domu, komunita tvoří silné a pevné základy. Později, obrazně, dům Kroku rostl do výšky: Program následné péče Krok, Agentura pro občany a Dobrovolnické centrum Krok. Co je střechou? Tak tu by mohli představovat skvělí, zkušení zaměstnanci, skuteční profesionálové.

Každá z dalších služeb Kroku by zasloužila přiblížení. Jsou jedinečné. Ale aspoň jedna za všechny, proměnlivá historie Agentury.

Agentura byla myšlenka inspirovaná neziskovou organizací, kterou jsem měla to štěstí, osobně poznat. Dokázala nevšedním, přesahovým způsobem pomáhat lidem fungovat v životě. Za svoji mimořádnost získala dokonce v Paříži mezinárodní ocenění.  Zdálo se mi, že bychom to taky mohli dokázat. Hlavně se mi líbilo, že se můžeme rozhodnout pro pestrost nabídky, reagovat na individuální potřeby a vůbec nabídnout podporu celé rodině.  Současně to byla příležitost pomáhat rostoucí skupině lidí, bez toho, aby ji spojovali jenom se závislostí. Nabídka pro lidi, kteří se ocitli ve vážných životních situacích, nezaměstnanost, dluhy, nadměrné pití, nedostatek kvalifikace, aj. Vznikly tam dílny pro ženy a muže, právní poradna, sociální poradna, realizovaly se přednášky, rekvalifikační kurzy, kurzy šití, tvoření, tématické skupiny. Později se Agentura na základě nového sociálního zákona transformovala do sociálních služeb s jasně definovanou náplní.

To, co se možná o Kroku nikdo neví, my zaměstnanci, jdeme klientům příkladem a líbí se nám to. Prostě fungovat slušně, férově. Vážit si hodnot a života. A taky držet spolu a nevzdávat se. A jít dopředu, a dělat věci, jak nejlépe umíme.

A teď raději už končím, ale příběh o Kroku je nekončící příběh. 

Mgr. Hana Čamlíková

Přejít nahoru