Důležité informace a dokumenty

Předměty činnosti:

 • Poskytování komplexních sociálních a adiktologických služeb (ambulantní, terénní a pobytové).
 • Provoz zařízení a programů v oblasti primární, sekundární a terciární prevence závislosti.
 • Komplexní poradenství a terapie.
 • Poskytování odborného vzdělávání, realizace přednášek a workshopů.
 • Organizace, podpora, rozvoj a šíření hodnot dobrovolnictví.
 • Realizace aktivit a projektů v oblasti environmentální ochrany a managementu krajiny.
 • Shromažďuje a spravuje finanční prostředky a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a cílem.
 • Ústav může provozovat vedlejší činnost spočívající v sociálním podnikání.
 • Další aktivity pro stabilizaci a rozvoj organizace.

Certifikace a akreditace

 • Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky o odborné způsobilosti organizace – Rezidenční péče v terapeutických komunitách
 • Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky o odborné způsobilosti organizace – Ambulantní doléčovací program
 • Akreditace Ministerstva vnitra pro dobrovolnické centrum Krok

Krok Kyjov, z.ú.

Terapeutická komunita

Dobrovolnické centrum

Agentura pro občany

Přejít nahoru