Terapeutická komunita

Komu pomáháme

V Terapeutické komunitě Krok rozumíme složitostem spojených se závislostí a jejími dopady na Váš každodenní život. Našim cílem je poskytovat komplexní podporu těm, kteří ji potřebují.

Naší cílovou skupinou jsou lidé s drogovou závislostí od 15 let (muži i ženy bez rozdílu vzdělání, vyznání, národnosti, politické příslušnosti apod.)., kteří chtějí žít bez drog a potřebují naši pomoc a podporu.

Po dobu léčby spolupracujeme také s rodinou, protože věříme, že závislost je „nemocí“ celé rodiny.

Služby jsou přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.

Kapacita Terapeutické komunity Krok je maximálně
15 osob.

Důležité informace

Podmínky přijetí

 • Motivace – potřeba a zájem řešit svoji závislost
 • Věk nad 15 let
 • Osobní motivační pohovor s vedoucím terapeutem
 • Absolvování detoxifikace (po doporučení – domluvě s vedoucím terapeutem)
 • Negativní drogové testy při nástupu na pobyt v TK
 • Přijetí řádu, režimu a pravidel života v komunitě
 • Pravdivé informování o zdravotních, soudních a finančních potížích
 • Všechny potřebné doklady a dokumenty

V případě zájmu o léčbu v naší komunitě je potřeba si domluvit a absolvovat individuální pohovor s vedoucím terapeutické komunity na tel. 732 200 106. Tyto pohovory probíhají každou středu od 16 hod.

Potřebné doklady a dokumenty

 • Platný občanský průkaz
 • Platná kartička zdravotního pojištění
 • Potvrzení o evidenci na úřadě práce (pokud je evidován)
 • Pobírá-li klient dávky v hmotné nouzi, musí mít příslušné rozhodnutí
 • Doporučení k léčbě v TK – v propouštěcí zprávě z detoxifikace, případně od psychiatra
 • Ostatní dokumenty týkající se dluhů, soudů apod.

Osobní věci

 • Spodní prádlo
 • Ponožky
 • Pyžamo
 • Hygienické potřeby
 • Baterka
 • Osuška, ručník
 • Domácí oděv a obuv
 • Sportovní oděv a obuv
 • Pracovní oděv, gumáky
 • Atestovaná pracovní obuv S3
 • Hudební nástroj (pokud má)
 • Vycházkový oděv a obuv
 • Manikúrní nůžky
 • Batoh na výlety
 • Batoh do pracovní terapie (starší)
 • Krosna (60 l)
 • Kolo a helma (pokud má)
 • Plavky (u žen jednodílné)
 • Budík bez rádia
 • Hodinky

Co nechat doma

 • Drogy a věci spojené se závislostí, alkohol, jídlo
 • Kosmetika s obsahem alkoholu, make-up
 • Notebook, mobil, zbraně, peníze, cennosti, šperky, piercing, knihy, časopisy

Služby neposkytujeme

 • Věk nižší než 15 let
 • Partnerské dvojice
 • Plná kapacita zařízení (15 lůžek) – zájemce o službu je zařazen v pořadníku
 • Psychotické onemocnění a jiná duševní porucha vyžadující intenzivní farmakoterapii
 • Infekční a parazitární choroby, tuberkulóza, pohlavní choroby v akutním stadiu
 • Tělesné postižení, které podstatně omezuje schopnost pobytu a sebeobsluhy

Co děláme

V Terapeutické komunitě Krok v Kyjově už 25 let úspěšně léčíme lidi se závislostmi
a závislostním chováním. Pomáháme jim s drogovou závislostí na pervitinu, marihuaně či jiných drogách nebo se závislostí na alkoholu, automatech, online hrách a dalších.

Léčba v Terapeutické komunitě Krok trvá přibližně 12 měsíců.

Za úspěšného klienta považujeme toho, kdo úspěšně zvládne všechny 4. fáze léčby.

0. Fáze

 • Mluv každý den na večerní skupině.
 • Svolávej si skupiny na chutě a nepříjemné pocity.
 • Říkej si o to, co potřebuješ od ostatních.
 • Nauč se pravidla a denní režim.
 • Rozhodni se, zda se chceš léčit v komunitě.

1. Fáze

 • Převezmi zodpovědnost za sebe a svoje chování (platby, postihy).
 • Hledej mechanismy na chutě a další nepříjemné pocity.
 • Uč se dávat i přijímat kritiku, dávej zrcadla.
 • Piš si sebeúctu každý den.
 • Vyber si úsek komunity, o který se budeš starat.

2. Fáze

 • Uč se přebírat zodpovědnost za skupinu a uč se vést klienty (jako žolík)
 • Trénuj a upevňuj mechanismy na řešení chutí a nepříjemných pocitů.
 • Pracuj na rodinných vztazích a mapách na jednodenních vycházkách.
 • Upevňuj si sebeúctu a používej ji v každodenních situacích.

3. Fáze

 • Buď samostatný.
 • Pracuj na vztazích s rodinou na vycházkách.
 • Převezmi zodpovědnost za komplikovanější úkoly a chod komunity.
 • Buď vzorem pro mladší klienty. Předávej jim zkušenosti a mechanismy. Motivuj je a podporuj.
 • Řeš konflikty dospěle.
 • Hlídej dodržování pravidel.
 • Pracuj na týdenních plánech, po rodinných mapách začni psát životopis.

4. Fáze

 • Plánuj si hledání práce nebo si zajisti studium.
 • Připrav se na nástup na doléčovák.
 • Buď vzorem pro mladší klienty v dodržování pravidel. Předávej jim zkušenosti a mechanismy. Motivuj je a podporuj je. Navrhuj řešení
 • Odevzdej životopis, pracuj na prevenci relapsu, napiš shrnutí pobytu.

Vysoké úspěšnosti léčby drogové závislosti dosahujeme dlouhodobým vztahem postaveným na vzájemné důvěře a spolupráci s klientem a jeho rodinou během léčby. I po léčbě pomáháme klientovi se začleněním do běžného života. Každý bývalý klient se na nás může i v budoucnu obrátit s žádostí o pomoc nebo radu. V době krize či relapsu se u nás může posílit pobytem po potřebnou dobu.

Klienta vedeme během celého pobytu k tomu, aby…

 • si opětovně osvojil zdravé návyky;
 • získal vlastní sebedůvěru, pokoru, čestnost a vzájemný respekt;
 • se za sebe postavil v běžných situacích a svobodně řekl, co cítí;
 • zvládal krizové situace a řešení konfliktů;
 • byl samostatný a schopný převzít za sebe zodpovědnost;
 • dokázal plánovat svůj volný čas a našel si vhodné zájmy a koníčky;
 • si obnovil nebo zlepšil kontakt s rodinou

Součástí terapie jsou

 • individuální a skupinová terapie;
 • dodržování denního režimu;
 • v rámci pracovní terapie získávat pracovních návyků;
 • zážitkové a volnočasové aktivity (výlety, sportovní a dobrovolnické akce).
 • environmentální aktivity především pobyt na Ostrovech – nezapomenutelný zážitek, pro každého.

V KROKu není cílem klienta jen „ nebrat“ a být „čistý“. V KROKu dělá klient skutečné kroky k celkové změně uvnitř sebe, a tak získává obrovskou vnitřní svobodu.

 • Zbavuje se závislosti tím, že mění svůj pohled na život.
 • Učí se nebát se projevit a říci si o to, co potřebuje a co cítí.
 • Učí se zvládat „chutě“ a řešením svých problémů se posouvat dále.
 • Učí se zde žít plnohodnotně bez drog a jak si abstinenci udržet po celý život, a přitom byl šťastný a spokojený sám se sebou.
 • Klienti se učí mít radost ze života.
 • V léčbě a terapii každý klient postupuje svým vlastním tempem. Důležitý je výsledek, tedy abstinence jako životní styl.

 

 • Vedle běžné odvykací terapie naše klienty dlouhodobě vedeme k pozitivní změně života bez drog a jejich denní režim je podobný tomu, který je čeká venku po ukončení léčby.

 

 • Při léčbě drogové závislosti úzce spolupracujeme s rodinou klienta (rodinná terapie a výlety, terapie pro muže a ženy, týdenní pobyt rodiče v komunitě apod.). Rodinám a klientům pomáhá zpracovat danou situaci. Rodiče mají možnost seznámit se s principy abstinence. Zájem rodičů o život v komunitě je tak velkou motivaci v léčbě klientům.

 

 • V rámci pravidelné pracovní terapie klienti mají možnost osvojit si nové pracovní návyky a dovednosti (učí se různé typy prací), které pak uplatňují po skončení léčby při hledání nového zaměstnání.

 

 • Po úspěšném ukončení léčby, klientům i dál pomáháme během přechodného období (podporované bydlení, vyřídit si práci, brigádu, školu, řeší finance, vztahy apod.).

 

 • V rámci Programu následné péčebývalým klientům nabízíme individuální a skupinovou terapii a sociální poradenství, aby si tak mohli udržet svou abstinenci po celý zbytek života.

Co získáte

Po ukončení léčby jsou naši klienti v dobrém zdravotním stavu a vybaveni řadou terapeutických dovedností a nástrojů.

 • jsou v dobré fyzické kondici a schopni dalšího rozvoje
 • jsou zodpovědní za sebe i za své chování
 • znají mechanismy na zvládání chutí
 • jsou vybaveni základními sociálními a komunikačními dovednostmi
 • dokážou se zdravě prosadit
 • jejich rodinné vztahy jsou stabilizovány
 • dokážou plánovat a vhodně využívat volný čas
 • dokážou konstruktivně řešit konflikty
 • mají osvojené pracovní návyky
 • je motivovaný k další práci na sobě
 • je vyrovnaný se svojí minulostí
 • disponují silnou podpůrnou sítí
 • získají nové přátele mezi abstinenty

Radek

bývalý klient

„V mém životě se skrývá radost a tady v komunitě jsem ji našel. Prošel jsem si velkou osobnostní změnou a přiznám si, že teď jsem teprve dospěl. Vidím svůj život jako dar, kterého si vážím. Na začátku mi stačilo se rozhodnout a teď jsem za to vděčný. Našel jsem v sobě poklady, o které se chci podělit. Jsem teď na sebe i patřičně hrdý. Jdu si svou cestou za svými cíli. Získal jsem díky komunitě zdravé sebevědomí a svou sebeúctu. Cítím podporu a vím, že nejsem na životní strasti sám, jako tomu bylo před komunitou. Už se nechci shazovat, stále zklamávat a ponižovat. CHCI NORMÁLNĚ VESELE V KLIDU ŽÍT.“

„Je to už přes deset let a každý den jsem vděčnější a vděčnější. A přes spoustu kopanců můžu říct, že základ mám pevný a zdravý. Můj život naplnila láska a vděčnost. Trvalo to sice 10 let, ale ta postupná práce stála za to. Prostě to všechno dozrálo.“

Lenka

bývalá klientka

Katarina

matka bývalé klientky

„Komunita mi vrátila dceru. Vrátila mi radost ze života. Účast na ženských a rodinných setkáních mě naučila, jak jednat s dcerou závislou na drogách, a hlavně mi pomohla překonat nejhorší období plné beznaděje. Ukázala mi cestu a potvrdila, že vždycky je naděje. Že v tom nejsem sama a že to není moje vina. Krok mi pomohl taky najít samu sebe. Naučil mě alespoň občas myslet na sebe (dřív mě to ani nenapadlo). Na týdenní pobyt v komunitě nikdy nezapomenu. Byl to tak silný zážitek, jaký se dá přirovnat snad jen k narození dítěte. Tolik energie a sounáležitosti jako ve večerních skupinách jsem v životě nezažila. Děkuju moc za vše.“

Často kladené dotazy

Na závislost lze nahlížet jako na diagnózu. Na tu Vám příslušný lékař (praktický lékař, případně psychiatr) může vystavit omluvenku. Ve škole si můžete vyřídit buď přerušení nebo ukončení studia.

Přerušení studia je možno podle školského zákona až na dva roky.

Po ukončení studia je vhodné nahlásit se na Úřad práce. Zde je možno se registrovat od 15ti let věku.

Během pobytu klientů spolupracujeme s Úřadem práce, pravidelně dodáváme potvrzení o pobytu a případné změny ve spolupráci.

Na závislost lze nahlížet jako na diagnózu. Na tu Vám příslušný lékař (praktický lékař, případně psychiatr) může vystavit potvrzení neschopnosti. Jako zaměstnanec máte nárok na dávky nemocenské. O ty si žádejte u svého zaměstnavatele.

Zaregistrujte se na Úřadu práce. Kartičku o registraci vezměte s sebou k nástupu. Je dobré znát i jméno pracovníka, ke kterému jste přiděleni.

Při registraci si na Úřadu práce zrovna požádejte o podporu v nezaměstnanosti. Veškerou dokumentaci vezměte s sebou do komunity, řízení o jejím přiznání či nepřiznání bude probíhat, zatímco budete v léčbě. Na dalším vývoji řízení budeme spolupracovat, pomůžeme Vám.

Pokud nemáte nárok na podporu ani jiné prostředky k platbě komunity, stavební spoření či jiný majetek, máte nárok na dávky hmotné nouze. S jejím vyřízením Vám pomůžeme.

Během pobytu klientů spolupracujeme s Úřadem práce, pravidelně dodáváme potvrzení o pobytu a případné změny ve spolupráci.
Pokud jste bez domova, je vhodné před nástupem vyřídit změnu trvalého pobytu – a to zrušení trvalého pobytu. O zrušení pobytu žádá majitel nemovitosti, ve které jste měl hlášený trvalý pobyt.

Poté je třeba zažádat o nový občanský průkaz s aktuálními údaji.

Komunita Krok spolupracuje s Probační a mediační službou České republiky. Po vzájemné domluvě je možnost Obecně prospěšné práce vykonávat od 3. fáze pobytu v komunitě, tj. zhruba 6 – 9 měsíců od nástupu.

Pokud dosud probíhá trestní řízení a dá se předpokládat, že soud se bude konat v řádu několika měsíců, pak je možné uvažovat o léčbě v komunitě. V rámci opravného prostředku je možno zažádat o absolvování léčby v terapeutické komunitě. Výsledek je velmi individuální, záleží na rozhodnutí soudu. Z minulosti již máme zkušenosti s ambulantní ochrannou léčbou či prodloužením podmíněného trestu. Nástup do léčby tak může dopomoci k mírnějšímu trestu, ale není to zárukou.

Vezměte s sebou kontakty na věřitele, exekutory; dokumentaci týkající se dluhů. Pomůžeme Vám nastavit situaci tak, abyste po ukončení léčby mohl pracovat na urovnání svých závazků.

Do komunity nelze nastoupit s dítětem. Klienti – rodiče však mají nastaveny individuální podmínky kontaktu s dítětem za účelem nepřerušení vztahu. Spolupracující Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je oprávněna k provádění asistovaných kontaktů např. při rozvodu rodičů či jiných komplikovaných situacích při rozpadu rodiny.

Léčba v komunitě trvá přibližně jeden rok a je rozdělena do 4. fází (odkaz na dokument s fázemi).

Ano, v komunitě mohou klienti kouřit. S sebou do komunity si můžete vzít max. 3 balíčky cigaret. Poté dostávají klienti tabák.

Po dobu trvání 1. fáze (3-4 měsíce) v kontaktu s Vaší rodinou nebudete – telefonicky ani písemně. Po přestupu do 2. fáze jezdí klienti zpravidla po třech týdnech na vycházky domů. Rodinní příslušníci se mohou zúčastňovat rodinných setkáních.

Přejít nahoru