Program následné péče Krok

Program následné péče Krok v Kyjově (PNP) již od roku 2002 úspěšně pomáhá znovu začleňovat do společnosti lidi se závislostmi, kteří absolvovali pobytovou léčbu.

Komu pomáháme

Klient, který absolvoval po terapeutické komunitě také Program následné péče má dle našeho dlouhodobého výzkumu:

nižší pravděpodobnost relapsu
0 x
krát vyšší šanci, že bude dlouhodobě abstinovat
0 x
nižší pravděpodobnost recidivy
0 x

Důležité informace

Naše služba je zdarma. Pokud klient využije podporované bydlení, platí pouze za něj a to příznivou částku, kterou si může dovolit každý. Ovšem nefungujeme jako ubytovna pro každého, kdo si řekne, že tento týden nebude pít. Podle zákona 108/2006 jsme sociální službou, která se poskytuje lidem po pobytové léčbě. Nejčastěji jsou našimi klienty absolventi terapeutické komunity s roční léčbou. Po ukončení programu poskytujeme v případě poptávky další podporu jako individuální terapii, skupinové kluby abstinentů, v případě potřeby krizové lůžko.

Pokud máte o službu zájem, zavolejte a domluvte si schůzku na tel. 739 257 755.

Co děláme

Klienti žijí buď samostatně, nebo v námi provozovaném podporovaném bydlení. Musí abstinovat a na vyzvání se podrobit zkoušce moči a dechu. Chodí do práce a sami si hospodaří s penězi. Každé pondělí mají v podvečer společnou skupinu, v úterý garantský pohovor s plánováním volného času a řešením osobních věcí, ve středu individuální sezení s terapeutem a ve čtvrtek klub abstinentů. Jednou měsíčně pak společná aktivita jako výlet, hry, sport atp. Při tom se mohou účastnit společných akcí s komunitou a využít i možností rodinné terapie pro své blízké.

Pokud máte o službu zájem, zavolejte a domluvte si schůzku na tel. 739 257 755.

Co získáte

Naším cílem je trvalá abstinence ve smyslu schopnosti rozvíjet se a růst.

Náš absolvent dokáže:

  • dlouhodobě abstinovat, ale také čelit životním výzvám a překážkám
  • trvale se rozvíjet
  • komunikovat a říct si o pomoc
  • řešit běžné problémy
  • zvládá asertivní chování
  • abstinenci nepociťuje jako nedostatek, jako život bez něčeho co mu chybí, ale jako příležitost a nové možnosti a perspektivy svého života.
  • dávat i brát, jeho život má smysl pro něj i pro jeho okolí

Radek

Klient NPN

Vždy, když jsem se vracel na doléčovák, vracel jsem se domů, do bezpečí.

Program následné péče Krok pro mě znamenal odrazový můstek do nového života. ​

Barča

Klientka NPN

Monika

Klientka NPN

Službu poskytujeme lidem od 15 let věku (u bydlení od 18 let) bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, sexuální orientaci neboli všem, kteří potřebují podporu při přechodu z pobytové formy léčby do běžného života bez drog a kteří splňují následující podmínky:

Často kladené otázky

Z programu budeš vyloučen. Terapeuti se však k tobě neotočí zády, pomůžou ti zpracovat tvůj relaps a poučit se z něj, stejně tak ti umožní cestu zpět mezi abstinenty. Do programu se budeš moci přihlásit znovu po třech měsících.

Ano má. Tvůj život má vždy jen takový smysl, jaký mu dáš ty sám. S dluhy a exekucemi ti pomůžou sociální pracovníci Agentury pro občany a to bezplatně.  Pokud budeš ochoten něco pro sebe udělat, máme dostatek prostředků, jak tvůj život stabilizovat.

Program je nastaven jako kombinace individuální a skupinové práce. Nemusíš mluvit hned, napřed stačí poslouchat. Až se budeš cítit bezpečně, potom je ten správný čas, a jistě sám oceníš výhody sdílení a předávaní zkušeností mezi lidmi, kteří řeší podobné věci.

Přejít nahoru