Agentura pro občany

Agentura pro občany navazuje svou prací na poslání Krok Kyjov, z.ú. a pomáhá vám a podporuje při řešení a zvládání náročných situací v životě. Mohou to být vztahy a komunikace v rodině, úprava péče k nezletilým dětem, rozvody a rozchody rodičů, dluhy, sousedské vztahy, pracovní vztahy, majetek, dědictví apod.

Poradna pro veřejnost

Poradíme vám v rodinných situacích, občanských i závislostních

Služby pro rodiny s dětmi

terénní a ambulantní služby (pomoc při řešení nepříznivé situace rodiny s dětmi.)

Programy na školách

Zážitkové aktivity na různá témata (vztahy, komunikaci, konflikty, nebezpečné situace a další.

V Agentuře pro občany při Krok Kyjov, z.ú. nabízíme možnosti prevence na třech úrovních

Individuální terapii a poradenství v rámci Občanské a rodinné poradny …více zde

Rodinné poradenství i terapie v rámci Služby pro rodiny …více zde

Pro školy nabízíme komplexní a dlouhodobý program všeobecné základní prevence a poradenství v oblasti rizikového chování na školách pod názvem „Klipper“ …více zde

Na základě dlouholetých a odborných zkušeností naši terapeuti a lektoři naslouchají a následně nabízejí návody dětem, dospívající mládeži, ale i jejich blízkým a učitelům, jak lépe mezi sebou komunikovat a tím zlepšit vzájemné vztahy, jak spolu spolupracovat ve třídě i doma apod., a to všechno s dodržováním řádu, obecně platných zákonů a především slušného chování a vzájemného respektu.

V kterékoliv fázi se nacházíte, nabízíme vám své znalosti sociálně právní a psychologické a jiné, ale především 25 let zkušeností s řešením podobných situací. 

Klienta vedeme k tomu, aby…

byl informovaný, získal odstup a nadhled; naučil se komunikovat se svým okolím, s úřady, zvládal krizové situace a řešení konfliktů, byl samostatný a schopný převzít za sebe zodpovědnost, dokázal plánovat svůj volný čas a našel si vhodné zájmy a koníčky, si lépe poradil se svou situací.

Jsme tu pro vás.

Poskytujeme služby lidem bez omezení věku, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, sexuální orientaci, neboli všem, kteří potřebují naši pomoc a podporu.

Najdete zde tým zkušených pracovníků, který vás informuje, vyslechne, pomůže vám zorientovat se v situaci, kterou řešíte, hledat možnosti řešení, nacházet pomoc nebo vás provází. Můžete se na nás obracet opakovaně, i dlouhodobě.

Přejít nahoru