Krok -učící se organizace

Název projektu: Krok – učící se organizace
Doba realizace: 30.1.2024 – 29.1.2025

Cílem projektu je zvýšení kvalifikace pracovníků organizace.

Vizí naší organizace je fungovat na principech učící se organizace. Podporujeme celoživotní vzdělávání a kariérní postup v rámci organizace. V rámci projektu absolvují vybraní pracovníci cílené vzdělávání, které zvýší jejich kvalifikaci. Budeme mít k dispozici vyškolené odborníky, kteří budou moci navázat na odbornou práci odcházejících klíčových pracovníků – nedojde tedy ke ztrátě důležitého know-how.
Projekt byl finančně podpořen z Nadace ČEZ.
Přejít nahoru