Projekt Krok – Age friendly organizace

Krok-Age friendly organization

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009634

Výše podpory: 1 876 737,50 Kč

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Cílová skupina: Organizace Krok Kyjov, z. ú. a její zaměstnanci

Hlavní cíle projektu: Vytvoření a implementace strategie age managementu v neziskové organizaci Krok – od vstupu do pracovního života až po způsob odchodu do důchodu. tohoto cíle bude dosaženo skrze:

  • Zpracování strategií a plánů pro zavádění age managementu a jejich implementace.
  • Rozvoj personálních strategií s ohledem na individuální potřeby jednotlivých generací.
  • Vyškolení vedoucích pracovníků v problematice age managementu – aplikace poznatků do chodu organizace.
  • Měření pracovní schopnosti zaměstnanců.
  • Podpora zdraví a funkční kapacity pracovníků – předcházení poklesu pracovních a funkčních schopností v co nejdřívější fázi života pracovníků.
  • Posilování kompetencí pro zvládání zvyšujících se nároků na vykonávanou práci (mentoring, mezigenerační učení).
  • Příprava pracovníků na klíčkové pozice (koučink, mentoring, profesní vzdělávání vztahující se ke klíčové profesi).
  • Podpora sdílených hodnot, postojů a nastavení motivace dle jednotlivých věkových skupin.
  • Stát se age friendly organizací – vedeme klienty k rozvoji a růstu, cítíme tuto samou potřebu a povinnost vůči organizaci.

Krok-Age friendly organizace – projektové aktuality

Projekt Krok-Age friendly organizace je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská unie

Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost