Ke stažení

Oficiální informace a certifikáty

Krok Kyjov, z.ú. je právnická osoba se sídlem v Kyjově a s působností na území celé České republiky. Organizace Krok vznikla dne 11.12.1998 jako občanské sdružení registrací na Ministerstvu vnitra ČR pod číslem VS/1-1/38 347/98-R. Od ledna 2014 se podle nového občanského zákoníku stalo spolkem a od 4. února 2016 zapsaným ústavem.

Dokumenty: předměty činnosti, certifikace a akreditace, výroční zprávy, organizační složku apod.(zde)

Kalendář akcí 2024 (zde)

Informace před nástupem pro klienty a blízké

Situace, ve které se nacházíte před nástupem do komunity, může být velmi složitá. Závislost vede člověka k mnoha problémům: v rodině, s financemi, bydlením, zatížení přestupky a trestnými činy.

Obecné informace viz leták (zde)

Pokyny před nástupem, informace k pobytu (zde)

Souhrnné informace a pokyny k pobytu dostanete při osobní schůzce s hlavním terapeutem.

Cestou k úspěšně zvládnuté léčbě projdete 4 základní fáze pobytu (zde)

K nástupu jsme Vám nachystali tyto instrukce, prodiskutujte je při prvokontaktu s hlavním terapeutem:

Studujete?

Na závislost lze nahlížet jako na diagnózu. Na tu Vám příslušný lékař (praktický lékař, případně psychiatr) může vystavit omluvenku. Ve škole si můžete vyřídit buď přerušení nebo ukončení studia.

Přerušení studia je možno podle školského zákona až na dva roky.

Po ukončení studia je vhodné nahlásit se na Úřad práce. Zde je možno se registrovat od 15ti let věku.

Během pobytu klientů spolupracujeme s Úřadem práce, pravidelně dodáváme potvrzení o pobytu a případné změny ve spolupráci.

Pracujete?

Na závislost lze nahlížet jako na diagnózu. Na tu Vám příslušný lékař (praktický lékař, případně psychiatr) může vystavit potvrzení neschopnosti. Jako zaměstnanec máte nárok na dávky nemocenské. O ty si žádejte u svého zaměstnavatele.

Jste nezaměstnaný?

Zaregistrujte se na Úřadu práce. Kartičku o registraci vezměte s sebou k nástupu. Je dobré znát i jméno pracovníka, ke kterému jste přiděleni.

Při registraci si na Úřadu práce zrovna požádejte o podporu v nezaměstnanosti. Veškerou dokumentaci vezměte s sebou do komunity, řízení o jejím přiznání či nepřiznání bude probíhat, zatímco budete v léčbě. Na dalším vývoji řízení budeme spolupracovat, pomůžeme Vám.

Pokud nemáte nárok na podporu ani jiné prostředky k platbě komunity, stavební spoření či jiný majetek, máte nárok na dávky hmotné nouze. S jejím vyřízením Vám pomůžeme.

Během pobytu klientů spolupracujeme s Úřadem práce, pravidelně dodáváme potvrzení o pobytu a případné změny ve spolupráci.

Jste bez domova?

Pokud jste bez domova, je vhodné před nástupem vyřídit změnu trvalého pobytu – a to zrušení trvalého pobytu. O zrušení pobytu žádá majitel nemovitosti, ve které jste měl hlášený trvalý pobyt.

Poté je třeba zažádat o nový občanský průkaz s aktuálními údaji.

Máte uložen trest obecně prospěšných prací?

Komunita Krok spolupracuje s Probační a mediační službou České republiky. Po vzájemné domluvě je možnost Obecně prospěšné práce vykonávat od 3. fáze pobytu v komunitě, tj. zhruba 6 – 9 měsíců od nástupu.

Hrozí Vám trest odnětí svobody?

Pokud dosud probíhá trestní řízení a dá se předpokládat, že soud se bude konat v řádu několika měsíců, pak je možné uvažovat o léčbě v komunitě. V rámci opravného prostředku je možno zažádat o absolvování léčby v terapeutické komunitě. Výsledek je velmi individuální, záleží na rozhodnutí soudu. Z minulosti již máme zkušenosti s ambulantní ochrannou léčbou či prodloužením podmíněného trestu. Nástup do léčby tak může dopomoci k mírnějšímu trestu, ale není to zárukou.

Máte dluhy?

Vezměte s sebou kontakty na věřitele, exekutory; dokumentaci týkající se dluhů. Pomůžeme Vám nastavit situaci tak, abyste po ukončení léčby mohl pracovat na urovnání svých závazků.

Máte dítě?

Do komunity nelze nastoupit s dítětem. Klienti – rodiče však mají nastaveny individuální podmínky kontaktu s dítětem za účelem nepřerušení vztahu. Spolupracující Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je oprávněna k provádění asistovaných kontaktů např. při rozvodu rodičů či jiných komplikovaných situacích při rozpadu rodiny.