PREVENCE

Je důležité včas předcházet výchovným problémům u dětí a mládeže, které vedou k šikaně, kyber šikaně, závislosti na drogách, alkoholu, kouření, gamblingu (sázení a hraní)… a ukazovat jim řešení: jaké jsou možnosti prevence, jak věci řešit s rodiči, kamarády, ve škole a v zaměstnání apod.

Následky základní nevědomosti v otázce vlastní ochrany u dětí a mládeže jsou často i tragické, jak pro ně samotné, tak pro celou rodinu a jejich okolí včetně spolužáků, kamarádů apod. Neodsuzujeme, ale ukazujeme cestu, jak se problémy, se kterými se dnešní děti a mládež potýkají, dají řešit lépe, a hlavně včas … a pokud už nastaly, umíme podat pomocnou ruku.
Mgr. Martina Chovancová, vedoucí Agentury pro občany Krok

Je důležité děti a dospívající mládež včas informovat o tom, jak můžou chránit sami sebe ve škole, mimo školu i doma (sexualita, konflikty, nebezpečné situace: v cizím prostředí, cizí lidé, na internetu).

V Agentuře pro občany při Krok Kyjov, z.ú. nabízíme možnosti prevence na třech úrovních

  1. Individuální terapii a poradenství v rámci Občanské a rodinné poradny …více zde
  2. Rodinné poradenství i terapie v rámci Služby pro rodiny …více zde
  3. Pro školy nabízíme komplexní a dlouhodobý program všeobecné základní prevence a poradenství v oblasti rizikového chování na školách pod názvem „Klipper“ …více zde

Na základě dlouholetých a odborných zkušeností naši terapeuti a lektoři naslouchají a následně nabízejí návody dětem, dospívající mládeži, ale i jejich blízkým a učitelům, jak lépe mezi sebou komunikovat a tím zlepšit vzájemné vztahy, jak spolu spolupracovat ve třídě i doma apod., a to všechno s dodržováním řádu, obecně platných zákonů a především slušného chování a vzájemného respektu.

V kterékoliv fázi se nacházíte, nabízíme vám své znalosti sociálně právní a psychologické a jiné, ale především 20 let zkušeností s řešením podobných situací. Kontaktujte nás zde.