Projekty

Zaměstnanci, klienti, přátelé a dobrovolníci KROKu, se zapojují do různých projektů podporujících:

Ochranu přírody:

  1. Živé břehy
  2. Revision
  3. Neovision II
  4. Spoločné brehy
  5. Neovision

Odstranění bariér znesnadňujících rovnocenný vstup na trh práce klientům:

Potřeby pracovníků dle různého věku od vstupu do organizace až po důchod:

Rekonstrukci dosavadního nebo vytvoření nového zázemí:

Systémová pomoc ohroženým rodinám:

Rozvoj organizace: