Krok Kyjov, z.ú. je právnická osoba se sídlem v Kyjově a s působností na území celé České republiky. Organizace Krok vznikla dne 11.12.1998 jako občanské sdružení registrací na Ministerstvu vnitra ČR pod číslem VS/1-1/38 347/98-R. Od ledna 2014 se podle nového občanského zákoníku stalo spolkem a od 4. února 2016 zapsaným ústavem.

Předměty činnosti

 • Poskytování komplexních sociálních a adiktologických služeb (ambulantní, terénní a pobytové).
 • Provoz zařízení a programů v oblasti primární, sekundární a terciární prevence závislosti.
 • Komplexní poradenství a terapie.
 • Poskytování odborného vzdělávání, realizace přednášek a workshopů.
 • Organizace, podpora, rozvoj a šíření hodnot dobrovolnictví.
 • Realizace aktivit a projektů v oblasti environmentální ochrany a managementu krajiny.
 • Shromažďuje a spravuje finanční prostředky a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a cílem.
 • Ústav může provozovat vedlejší činnost spočívající v sociálním podnikání.
 • Další aktivity pro stabilizaci a rozvoj organizace.

Certifikace a akreditace

 • Řádná akreditace probačnímu programu „Probační a resocializační program Krok za krokem“
 • Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky o odborné způsobilosti organizace – Rezidenční péče v terapeutických komunitách
 • Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky o odborné způsobilosti organizace – Ambulantní doléčovací program

Výroční zprávy

 • Poslední výroční zpráva (2022) zde
 • Starší výroční zprávy na vyžádání na emailu krokkyjov@krokkyjov.cz

Organizační struktura (zde)

Výzkumy v Kroku (zde)*