Vytvoření prostor pro službu následné péče Kroku Kyjov, z.ú. včetně krizového lůžka

Vytvoření prostor pro službu následné péče Kroku Kyjov, z.ú. včetně krizového lůžka

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011565

Zahájení projektu: 22.2.2019

Ukončení projektu: 30.9. 2021

Hlavním cílem projektu je vytvoření stabilního zázemí pro sociální službu Služby následné péče a vytvoření krizového lůžka pro cílové skupiny, které se ocitli v krizi, která může ohrožovat jejich abstinenci.

Dílčí cíle projektu:

  • Vybudování vyhovujících hygienických a sociálních podmínek
  • Umístění pobytové a ambulantní části sociální služby „pod jednou střechou“
  • Vybudování prostor pro krizové lůžko

Vytvoření stabilního zázemí pro poskytování služeb následné péče včetně krizového lůžka přinese klientům větší dostupnost služby a klientům i pracovníkům vytvoří zázemí pro poskytování kvalitní sociální služby. Krizové lůžko bude sloužit pro abstinující závislé v sociální, rodinné či jiné krizové situaci.

Cílová skupina projektu:

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  • osoby v krizi
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Projekt Vytvoření prostor pro službu následné péče Kroku Kyjov, z.ú. včetně krizového lůžka je spolufinancován Evropskou unií.