Projekt Agentura pro občany – místo pro setkávání

Období realizace projektu: 20.1.2022 – 28.2.2023

Částka: 196.000 Kč

Tento projekt byl podán prostřednictvím MAS Kyjovské Slovácko v pohybu (v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, 7. výzva Programu rozvoje venkova)  https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/prv

Popis projektu: Cílem projektu je rekonstrukce a obnova materiálně technického vybavení vnitřních prostor budovy Agentura pro občany. Chceme, aby prostory splňovaly potřeby 21. století a byly tak harmonickým a bezpečným místem pro setkávání všech zájmových skupin, které využívají jejích aktivit.

Díky projektu se Agentura pro občany stala velmi přívětivým a dostatečně vybaveným místem pro setkávání rozličných cílových skupin. Finanční podpora nám umožnila obnovit materiálně technické vybavení tak, aby odpovídalo potřebám 21. století. V tomto prostředí se cítí dobře jednak osoby z cílové skupiny a také pracovníci, což má bezpochyby vliv na jejich radost z práce.

Obrovskou pozitivní změnu přineslo zbudování nových prosklených dveří dělících chodbu a malou spolkovou místnost – již nedochází k únikům tepla a také je tímto zajištěn větší pocit soukromí pro návštěvníky budovy. Prostor v malé spolkové místnosti působí díky nově  zakoupenému nábytku harmonicky a poskytuje ergonomické sezeníVelká spolková místnost působí díky novému nábytku a vybavení útulně a domácky. Je zde nyní dostatek úložného prostoru, pohodlné sezení a k dispozici jsou stohovatelné židle pro skupinové akce. Rodiny s dětmi mohou využívat nově zakoupené hry a rozvíjet tak společné zážitky. Díky zabudovanému plátnu a kvalitnímu dataprojektoru se mohly osoby z cílové skupiny zúčastnit již několika zajímavých prezentací.

Agentura pro občany se stala opravdu příjemným místem pro setkávání, které disponuje vybavením umožňujícím poskytovat kvalitní nabídku aktivit. Věříme, že se v našem prostředí cítí lidé dobře a budou se k nám rádi vracet.