Jako první nastoupili do komunity v srpnu 1999, 4 klienti. Od roku 2002  jsou v léčbě také ženy a mladiství klienti. Od roku 2005 má komunita obložnost 100 %. Průměrný věk klientů je 22,5 roků. Do konce roku 2008 bylo v léčbě 171 klientů.

Klienti jsou vděčni za záchranu života, za radost a štěstí, které je v komunitě i v jejich rodinách opět potkává. Svoji abstinenci slaví společně na Výročí komunity. Potkávají se i jejich rodiny a slaví, že naděje se stala skutečností. Je to vítězství všech.

Komunita vznikla v roce 7.7.1999, byla dílem víry, odvahy, vytrvalosti. Na začátku bylo velké riziko, nikdo nevěděl, jestli komunita pro léčbu závislých na jižní Moravě, jestli ve městě  a to právě v Kyjově.

Že se tak stalo, vypovídá něco o lidech a o tomto regionu. Kyjov je proslavený folklórem. Lidé tady pěstují tradice a to chce vytrvalost. Zpívání, tanec, hudba, pokračování v krojích, tradicích spojuje lidi, je to i obětavost a zarputilost, jinak by bylo tisíce důvodů jak už to všechno nejde a jak se to už „nenosí“. Já si myslím, že tady lidé vědí , co to stojí,  dělat věci, které jiní nedělají, nebo jak je to těžké nevzdávat se, když není čas, peníze, podpora, atd.

A takovou cestou procházíme i my. Na začátku stáli 3 zakladatelé občanského sdružení a dosáhli úspěch. V Kyjově existuje zařízení, kde se léčí lidé ze závislostí a přesvědčují sebe i celý svět, že jsou dobří lidé a umí žít kvalitně a krásně.

Vybudovat komunitu byl hodně náročný úkol, ale domnívám se, že udržet ji s tímto nastavením a v této kvalitě je ještě těžší. Terapeutická komunita Krok v Kyjově patří mezi zařízení, které úspěšně prochází certifikacemi, kde jsme získali plný počet bodů. Za tím stojí dlouholetá, poctivá práce celého týmu.

Přesto problémy přichází pravidelně každý rok a často vážně ohrožují další existenci.

Je skvělé, že nejenom jsme se udrželi, ale komunitu budujeme pořád dál už 10 let. Klienti s námi od prvního dne vytváří pravidla pro lepší život. A je tady všechno jinak a je to hodně těžké. Program v komunitě je postavený na proměně k zodpovědnosti, soběstačnosti. Vede klienty k odpovědnému samostatnému fungování po ukončení léčby, jak ve svém životě, tak ve společnosti.

Klienti se učí pomáhat sobě, schopnosti řídit svůj život dobrým způsobem, pomáhat slabším, dětem, nemocným, starým lidem, pomáhat přírodě a městu, kterému nás přijalo.

Spolu s  klienty opravujeme, rekonstruujeme komunitní dům, přetváříme venkovní prostor objektu. Ti co chodí po Komenského ulici si to docela všímají a oceňují tyto změny. A vidí co všechno naši klienti postupně umí. Vidí to i lidé ve městě, na různých akcích, při úklidech, budování a bourání, hraní s dětmi, hraní divadla, na přednáškách, v bazéně, vidí abstinující závislé, které život baví.

Naše komunita mohla vzniknout a může žít ve městě, kterému na řešení problémů a i toho našeho drogového, záleží. Chci poděkovat všem, co stáli u zrodu, všem, kteří nás provázeli a provázejí a těm, co teprve přijdou, všem dobrým lidem za pomoc tam, kde někdy pomoc končí.

Děkuji.                                                                                           Mgr.Hana Čamlíková