Prázdninový čas jsme využili k několikadenním výletům. Hned ze začátku července jsme se vydali do Karpat. Tentokrát jsme kola nechali v komunitě a vyzkoušeli si, jaké to je hned několik dní putovat pěšky. Od 5. do 7. července si klienti vyzkoušeli jiný druh zátěže. Pro některé to bylo možná náročnější, ale v pořádku se vrátili všichni. Určitě dlouho budou vzpomínat na okolní přírodní krásy, překonávání sebe samého, na utužení skupiny, bez kterého by do cíle došli jen stěží.