Stavbu „Vytvoření prostor pro službu následné péče Kroku Kyjov, z.ú.“ realizuje Navláčil stavební firma, s.r.o., která zvítězila v rámci veřejné zakázky.

Stavební firma Navláčil začala s realizací výstavby v září 2020. V průběhu září 2020 – prosinec 2020 se realizovaly níže uvedené práce.

Odstranění stávající střešní konstrukce, kde byla provedena demontáž stávající krytiny a násypové vrstvy. Následně byly provedeny podkladové izolace pro další postup prací. Po dokončení těchto prací následovala montáž nástavby z dřevostavby.  Tato nástavba byla navržena jako dřevostavba z důvodů únosnosti stávajících stropů tak, aby nedošlo k jejich nadměrnému zatížení.

Po montáži dřevěné nosné konstrukce nástavby bylo provedeno opláštění celé konstrukce, aby se daly provést nové střechy. Součástí provedení nových střech je i zateplení a tím úspora energií jak nad stávající budovou agentury, tak i nad novou nástavbou. Po provedení střech byla namontována okna, dveře a tím zabezpečen bezproblémový postup na vnitřních pracích, které přechází do roku 2021.

 

Stavba byla dokončena v dubnu 2021. V červenci proběhlo úspěšně kolaudační řízení a v srpnu 2021 se nastěhovali klienti Programu následné péče, čímž byl zahájen provoz služby.