V rámci projektu SPOLOČNÉ BREHY

– v rámci této aktivity byly upraveny stěny, u kterých hrozí zánik hnízdních kolonií nebo kolonie zanikla v minulosti

– tyto stěny byly zarosteny náletovými dřevinami a hrozí sesuvy těchto stěn

– v okresech Hodonín, Břeclav, Brno-venkov a Znojmo bylo upraveno celkem 20 stěn

– úpravy spočívaly v odkopání sesutých stěn a odstranění náletových rostlin

– celkem bylo upraveno 799,7 m2 plochy degradovaného území

– upravené stěny jsou vhodné i pro další druhy ptáků (např. ledňáček říční), teplomilný hmyz, májky (Meloe proscarabeus, Meloe violaceus, Meloe decorus a další) a vzácné druhy blanokřídlého hmyzu