SPOLEČNÉ BŘEHY – ochrana ohrožených ptačích kolonií na obou stranách Bílých Karpat

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 2007-2013

Doba trvání projektu: 1.10.2014 – 30.6.2015

Specifické cíle projektu:

– navrácení vybraných druhů ptáků do území Natura 2000 a do dalších významných lokalit, které opustily kvůli nedostatečné či nevhodné ochraně

– podrobné mapování, udržení a zvýšení populace vlhy pestré a břehule říční na lokalitách, kde se v zájmovém území vyskytují, ale nemají vhodné podmínky pro hnízdění.

– údržba a obnova vybraných hnízdních kolonií vlhy pestré a břehule říční na 35 lokalitách, z toho 15 v Jihomoravském kraji, zbytek na Slovensku v Trenčínském a Trnavském kraji

– zvýšení vhodných biotopů pro hnízdění vlhy pestré a břehule říční

– dohledání všech hnízdních lokalit vlhy pestré a břehule říční a podrobný monitoring

– posílení přeshraniční spolupráce dobrovolných ochránců přírody

– zapojení sociálně vyloučené mládeže jako alternativa trávení volného času

– zvýšení informovanosti laické veřejnosti o významu a managementu hnízdních stěn

– vytvoření nových biotopů pro břehule říční

– vedoucí partner: Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

 – hlavní přeshraniční partner: Občanské sdružení KROK

Opatření ke zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí v rámci projektu Spoločné brehy jsou financovány z prostředků EU prostřednictvím Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 a státního rozpočtu ČR. Opatření spočívají v managementových úpravách hnízdních stěn pro břehule říční a vlhy pestré.

Stránky o projektu http://spolocnebrehy.vtaky.sk