V rámci projektu SPOLOČNÉ BREHY

Tato aktivita byla zaměřená na posilnění přeshraničních vazeb, jejím hlavním cílem pak byla výměna zkušeností přímo v terénu.

Část českého projektového území byla zmapována s pomocí slovenských mapovatelů a část slovenského území byla zmapována s pomocí českých mapovatelů.

Rovněž tři hnízdní stěny byly upraveny společně oběma partnery, při společné akci na soutoku Myjavy s Moravou poblíž Moravského Svätého Jána dne 7. 4. 2015. Upravili jsme tři hnízdní stěny pro břehule říční o délce 45 m, plocha společně upraveného biotopu činí 97,5 m2.

Dvě exkurze českého partnera vedly na projektové lokality slovenského partnera (Adamovské štrkoviská, Siladice), kde byl zabezpečený slovenský průvodce, který je po projektových lokalitách na Slovensku provedl.