Projekt Auto k rodinám

Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017365

Výše podpory: 962.056 Kč

Doba realizace projektu:7.7.2022 – 31. 12. 2023

Cílová skupina: 

  • osoby ohrožené sociálním ohrožením
  • zaměstnanci sociálních služeb

Cílem projektu je obnova technického zázemí terénních sociálních služeb – nákup nového, spolehlivého automobilu, což vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování terénní formy sociálních služeb Agentury pro občany a povede to k inkluzi osob ohrožených sociálním vyloučením. Zakoupený automobil bude vybaven technologií plug-in hybrid a bude tak splňovat emisní limit 95 g CO2 / km.

Díky možnosti dojíždění sociálních pracovníků do rodin bude zajištěna místní a časová dostupnost služby pro cílové skupiny ohrožené sociálním vyloučením.

Projekt Auto k rodinám je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19