Název projektu: O krok napřed

Doba realizace: 11.5.2023 – 1.4.2024

Cílem projektu je rozvoj a profesionalizace naší organizace. Tohoto cíle bude dosaženo skrze níže uvedené aktivity:

1) Podpora a rozvoj organizačních procesů a systémů

2) Zvýšení kvalifikace pracovníků v oblasti využívání digitálních nástrojů a technologií

Projekt byl finančně podpořen z Nadace ČEZ.