Název projektu: Krok – místo plné příběhů

Doba realizace: 1.1.2023 – 31.12.2023

Organizace Krok má své nezastupitelné místo v ORP Kyjov. Budova organizace Krok Kyjov je od nepaměti místem pro setkávání a pro realizaci společensky prospěšných aktivit. Ve 20. letech 19. století zde byl zřízen sirotčinec, poté zde sídlila školka.  Od roku 1998 zde působí naše nezisková organizace, která je již 24 let místem plným příběhů.

Prostory organizace jsou pro mnohé útočištěm, kde se mají cítit bezpečně a vítáni. Proto chceme, aby bylo prostředí organizace harmonické a disponovalo adekvátním vybavením pro 21. století. Díky finanční podpoře z můžeme těchto cílů dosáhnout.

Tento projekt byl podán prostřednictvím MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

(v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, 8. výzva Programu rozvoje venkova)  

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/8-vyzva-prv