Shrnutí projektu

Při zavádění age managementu byla pro nás výchozím bodem jednotlivá patra domu pracovní schopnosti. Velkou podporou pro nás byla spolupráce s expertkou a propagátorkou AM v České republice, paní Mgr. Ilonou Štorovou. Implementace AM zahrnovala všechna 4 poschodí domu pracovní schopnosti.

  • Zdraví a funkční kapacita: Uskutečnil se workshop zaměřený na kompenzační cviky na pracovišti a na posouzení ergonomie pracoviště. Vybavili jsme kanceláře ergonomickými pomůckami /velké monitory, klekačky, gymnastické balóny, ergo myši/.
    V letních měsících jsme začali realizovat porady za chůze. Vzájemně jsme se motivovali k tomu, abychom pravidelně v práci cvičili. Pro tento účel byl vytvořen infografický leták “Stretch and Flex v Kroku”, který obsahuje sadu jednoduchých cviků, vhodných k provozování na pracovišti. Všichni pracovníci dostali chytrý náramek a začali jsme počítat naše kroky. Absolvovali jsme seminář zaměřený na zdravý životní styl. V rámci semináře “prevence proti stresu” jsme se naučili techniky zaměřené na prevenci proti stresu. Zmapovali jsme nejčastější stresory zaměstnanců a navrhli způsoby, jak jim čelit. Vytvořili jsme infografické letáky pro vedoucí i ostatní pracovníky, jejichž cílem je prevence proti stresu. Začali jsme každoročně realizovat tematicky zaměřený Den zdraví, v rámci kterého jsme si společně uvařili zdravé menu, probíhalo měření zraku, tlaku, BMI indexu, osvěta ohledně melanoma, diskuze na téma zdravý životní styl. Společně jsme vytvořili Desatero zásad zdraví v Kroku. Vytvořili a realizovali jsme 30-ti denní výzvu, jejímž mottem bylo “staň se štastnějším a zdravějším sám sebou”. Výzva spočívala v plnění různých “úkolů” po dobu 30-ti dnů.  Na začátku a na konci projektu jsme absolvovali měření pracovní schopnosti.
  • Kompetence – Realizovali jsme analýzu vzdělávacích potřeb našich pracovníků. Proběhlo cílené vzdělávání zaměřené na kompetence klíčových pracovníků. Vytvořili jsme systém interního vzdělávání, jehož cílem je předávání know-how, vzájemné vzdělávání, mezigenerační spolupráce a mentorství. Je to jeden z kroků k naší vizi stát se učící se organizací. Začali jsme využívat mentoring a koučink.
    Dvě pracovnice se staly autorizovanými lektorkami metody v profesní senioritě. Následně proškolily celý tým. Toto školení je postaveno na osobních příbězích účastníků. Díky vhodným aktivitám se pracovníci poznali jinak, objevili své zdroje, možnosti a našli témata společného zájmu. Odcházeli okouzleni možnostmi práce s Domem pracovní schopnosti.
  • Hodnoty, postoje, motivace – Věnovali jsme se tématům “hodnoty pracovníků a hodnoty organizace”. Věnovali jsme se nastavení systému motivace pracovníků. Absolvovali jsme několik teambuildingových výletů. Důležitým bodem bylo take vytváření podmínek pro tzv. work – life balance. Sdílení témat a diskuse vytvořily větší prostředí důvěry a posílily autonomii pracovníků.
  • Styl vedení, pracoviště a pracovní podmínky – Byl vytvořen tříčlenný tým, který se podílel na vzniku a implementaci strategie AM. Tito členové týmu absolvovali specifické vzdělávání zaměřené na oblast age managementu a průběžně své znalosti studiem rozšiřovali. Realizovali jsme analýzu vnitřní dokumentace organizace s ohledem na pracovní schopnost pracovníků. Výsledkem analýzy byla doporučení pro zapracování AM opatření. Do procesu zavádění AM byli zapojeni všichni zaměstnanci, často jsme s nimi komunikovali, zjišťovali jejich názory a potřeby. Realizovali jsme rozsáhlý průzkum spokojenosti mezi zaměstnanci. Vytvořili jsme příručku Age management pro vedoucí.  Zdokonalili jsme systém získávání nových pracovníků a adaptační proces. Zabývali jsme se nastavováním účinných procesů interní komunikace a hodnocení pracovníků založeném na pracovní schopnosti. Vytvořili jsme metodiku proti diskriminaci na pracovišti.
    Pozornost jsme zaměřili i na proces odchodu zaměstnance z organizace.  Vytvořili jsme brožuru zabývající se přípravou na odchod do důchodu. Absolvovali jsme několikadenní strategické plánování, které bylo zaměřeno na řízení změn. Výstupem je tříletý strategický plán, který v současnosti realizujeme.