PROJEKT OPZ+

CZ.03.02.01/00/22_008/0000060

Realizace projektu: 01.01.2023 – 31.12.2025                                                                                                                

Realizátor projektu: Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Dne 01.01.2023 se rozběhl nový projekt s názvem Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu – podpora komunitní práce a fakultativních sociálních činností pro území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, který potrvá do konce roku 2025.

Kyjov je město poskytující řadu fakultativních a sociálních činností a s tím souvisí zacílení projektu, které je zaměřeno na podporu komunitního soužití a propojení služeb na území nejen Kyjova ale celého území MAS.

Cíl projektu:

Společnou prioritou je spolupráce mezi organizacemi působící v oblasti činností s cílovými skupinami a zapojení veřejnosti do společných aktivit. Vytvoříme virtuální komunitní centrum, kde budou jasně a přehledně odprezentovány veškeré možnosti v rámci sociálních služeb a aktivity, které partneři nabízí. Zacílíme na propojení a mezioborovou spolupráci i na úrovni obcí a mikroregionů.  Zásadní změnou bude rozšíření spolupráce a nabídky dostupných fakultativních služeb pro soby z cílových skupin projektu ze strany příspěvkových, neziskových i státních institucí.

Cílové skupiny:

  • Osoby se zdravotním či mentálním postižením
  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci
  • Sociálně znevýhodněné rodiny
  • Senioři

Partneři:

  • Centrum sociálních služeb města Kyjov, p.o. města Kyjova
  • Educante, z.s.
  • Krok Kyjov, z.ú.
  • Město Kyjov
  • Sociálně-psychiatrické centrum-Fénix, o.p.s.

Zapojení naší organizace do projektu:

Cílem našich projektových aktivit je poskytnout dostupnou komplexní systémovou pomoc rodině a posílit její zdravé fungování. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a dospělí se zdravotním či sociálním znevýhodněním, kteří se nachází v krizové a rizikové situaci. Cílové skupině nabídneme odbornou pomoc v podobě individuální a skupinové terapie – motivačně-tematické, mediace a asistovaných kontaktů. Jednotlivé aktivity projektu jsou provázané. Prostřednictvím absolvovaných aktivit získá cílová skupina dostatek vlastních zdrojů a kompetencí pro řešení problémů a sníží tak riziko selhávání v oblastech svého života. Inovativnost projektu spočívá v tom, že všechny tyto odborné služby budou poskytovány tzv. pod jednou střechou.

Aktivity projektu probíhají na adrese sídla služby: Agentura pro občany, Za Stadionem 1358/25, 697 01 Kyjov.

Projekt je financován z operačního programu Zaměstnanost plus.