Velkým tématem služeb občanského sdružení Krok je rodina. Nemalou ambicí všech služeb je pozitivní změna života klientů. Dne  7.12.2011 od 10,00 hod do 17,00 hod otevíráme symbolicky dveře pro širokou veřejnost. Na Agentuře pro občany bude příležitost vidět, kde a jak nezisková organizace  Krok řeší problémy a nabízí pomoc.

Cokoliv se v rodině stane, působí na všechny členy rodiny a pozitivně nebo negativně ovlivňuje jejich osudy. Problémy potkávají každého z nás. Ne vždy jsme připravení vidět řešení, mít odvahu, sílu, schopnosti nebo vědomosti. Do spektra našich služeb patří například programy rodičovských zručností pro maminky těch nejmenších, ale i skupiny pro mámy, které trápí problémy jejich velkých dětí, skupiny pro muže, ale i rodinná setkání. Provázíme děti i rodiče úskalím změn, konfliktů a rozchodů.

Klient přichází, když hledá řešení. Přichází se poradit a dostává možnost využít základního sociálního poradenství, odborného sociálního poradenství v občanské poradně, ambulantního  poradenství v problematice  drog a  závislostí, právního poradenství, poradenství pro rodiny při výchově, partnerských a vztahových problémech. Krok také nabízí léčbu závislostí v terapeutické komunitě s navazujícím programem následné péče. Dalším okruhem jsou aktivity v prevenci rizikového chování vedoucího ke drogám a kriminalitě. Zde využíváme zkušenosti a metody, které jsme ověřili při řešení širokého spektra problémů našich klientů.

 A to už jsou pořádně otevřené dveře pro naše klienty.

„Smyslem práce v Kroku je posílit klienta, aktivizovat jeho zdroje, pracovat na dopadu událostí na další život klienta a jeho rodiny.  Propojení s místem naděje v nový život, objevování  a posilování zdrojů klienta ke změně a podpora na cestě k uskutečnění  této změny“ zdůrazňuje ředitelka Kroku, Hana Čamlíková.

Na akci Krok otevírá dveře, představíme jednotlivé programy formou prezentací a besed.  Na 13,00 hodin zveme odbornou veřejnost na seminář o možnostech zvládání zátěže – jak  se v zátěži postarat o sebe, porozumět a pomoct klientovi zvládat jeho zátěžové situace.

Chceme také prezentovat přesahy naší práce, spolupráci s dalšími organizacemi, především v programu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Stěžejní část této služby tvoří práce v terénu, a to sociální asistence v rodinách. Sociální pracovníci asistují při vedení domácnosti, výchově a vzdělávání, rodinných a rozvodových úskalích, podporují rodinu při překonávání vyhrocených situací, v zájmu dětí a jejich dalšího vývoje.

V prostředí Agentury jsou nabídky pro řešení sociálních problémů, ale i společné aktivity pro děti a rodiny, dílna pro rozvoj domácích dovedností s nabídkou šití, tvoření zajímavých řemeslných výrobků, nebo vaření. Součástí akce bude i prezentace těchto výrobků. Můžete si přijít vybrat a podpořit tak naši další činnost.

                                                                                                                      H. Čamlíková