Terapeutická komunita Krok v Kyjově slaví své patnácté narozeniny. Komunitou prochází ročně průměrně 30 klientů, za 15 let je to 450 závislých, kterým droga ničila životy.

Podívejme se na číslo 15. V patnácti získáváme status občana a to automaticky,nemusíme pro to nic dělat, přesto je to důležitý a významný krok v lidském životě.

Když vezmeme patnáct rohlíků, je to celkem dost. Přitom za 15 korun si v dnešní době člověk moc věcí nekoupí. Získat 15 zlatých medailí na olympiádě je pro jednoho člověka úsilí na mnoho let, ale 15 hokejistů může získat 15 medailí během jedné olympiády. Mít 15 dětí je pro jedny rodiče náročné, ne-li nemožné. K zamyšlení je i to, zda se vám podaří za jeden den potkat 15 milých a usměvavých lidí.

Přesto na 15. Výročí KROKu se to jistojistě podaří. Někteří klienti v komunitě stráví i patnáct měsíců, je to málo nebo moc? A nejnádhernější je to, že Terapeutická komunita Krok už 15 let pomáhá drogově závislým najít cestu k životu.

Na patnácti letech komunity ale nebylo nic automatického. Komunita vznikla jako první z programů Občanského sdružení Krok a stálo za tím velké úsilí. Naplňovala a dodnes naplňuje svoje poslání: léčba a pomoc drogové závislým a jejich rodinám, rozvíjet aktivity pro veřejnost při řešení drogové problematiky.

A založení komunity byl jenom první krok Kroku. Pokud je to jako v pohádce, tak z těch tří cest, kráčí Krok po té náročné a obtížné cestě, plné překážek. Stojí to hodně odvahy, úsilí, vytrvalosti a schopností. Kráčí tým, spolu s klienty. Každého pohání trochu jiná touha, ale stojí to za to. Někde na konci je úspěch, další úspěšný rok a po těch 15 úspěšných letech zabojujeme o ten další.

Co se ještě za těch 15 let podařilo? Ve všech programech se zaměřujeme nejenom na klienta, ale na podporu a pomoc celé rodině. Řešíme problémy, jejich dopady, svoje zkušenosti využíváme v prevenci. Vracíme spolu s klienty společnosti. Pomáháme, realizujeme různé aktivity pro děti, město, starší, či nemocné. Realizujeme se aktivně v ochraně přírody, ekologických projektech. Věřím, že svět může být lepším místem také díky Kroku a jeho klientům.

H.Čamlíková, L.Lévková