Čechům alkohol chutná, závislých stále přibývá, závislých stále přibývá

 „Dříve jsme měli zhruba 300 tisíc lidí závislých na alkoholu. Dnes je jich až 700 tisíc. Přitom mužů je dvakrát víc než žen, ale ženy je rychle dohánějí,“ říká doktor Petr Popov, primář oddělení pro léčbu závislosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Každoročně se přímo ze závislosti na alkoholu ústavně léčí asi 30 000 lidí, z nichž 11 000 je hospitalizováno. Je to pouze zlomek z velkého počtu závislých lidí.

Slovo alkohol pochází z arabského al-kahal, což znamená jemnou substanci. Je jakýmsi předpisem na relaxaci, kterému rozumí všechny kultury světa. Je to droga s rozpornými účinkyV jedné minutě v nás vyvolává pocity lásky, která se snadno může změnit v agresivitu a zuřivost. Odstraňuje zábrany a může tak vyvolat problémy.

Alkohol musíme považovat za tvrdou, silně návykovou drogu, obzvláště v psychicky těžkých obdobích, kdy se stává berličkou. Její nebezpečnost spočívá v tom, že je všude, je legální a patří k různým rituálům (např. oslavy).

Nastala zvláštní doba, kdy není outsiderem ten, kdo pije alkohol, ale ten kdo abstinuje. Platí to především u mládeže. Překvapivě konflikt se společností tedy nemá ten, kdo pije, ale ten kdo nechce pít.

Proč se v rodině bavit o alkoholu?

Alkohol je tolerovaný v rodinách, to by mohlo být v pořádku. To, co je špatně, je, že chybí jasná pravidla a postoje k alkoholu, které by byly vyjádřeny, prosazovány a především v rodině dodržovány. Například hygienická pravidla jsou jasná a přitom jejich nedodržování nezabíjí. Víme, že děti se učí nejdřív příkladem, opakují to, co vidí, co dělají maminka, tatínek a další velcí lidé, které děti pozorují. Co všechno naše malé děti můžou vidět? Kdyby se vašich dětí ve školce zeptali, co je alkohol? Co se ve vaší rodině o alkoholu dověděli?

 Až jsou děti větší, opakují to, co o alkoholu říkají rodiče. Pokud toto povídání scházelo, a rodiče s dětmi nevedou vážné rozhovory a nenastaví jasná pravidla, přijdou jiné vlivy. Od jiných lidí, z filmů v televizi, od spolužáků ze školy, od kamarádů a pak se děti rozhodnou, co si vyberou. Anebo nerozhodnou, prostě se přizpůsobí.

Později, když už je dětem jasné, co je alkohol, srovnávají si, co se ví veřejně o alkoholu, co říkají kamarádi o alkoholu, co říká o alkoholu jejich matka, otec, prarodiče, jiní blízcí lidé. A povídá se vůbec doma o alkoholu? A jak?  Mluví se stejně jako o čemkoli jiném?  Jak to může působit na děti? Jaké to může mít důsledky?  Je pravděpodobné, pokud povídání o alkoholu chybělo a rodiče s dětmi nevedou vážné rozhovory a nenastaví jasná pravidla,  že přijdou jiné vlivy. Od druhých lidí, z filmů v televizi, od spolužáků ze školy, od kamarádů a pak se rozhodnou děti, co si vyberou. Anebo nerozhodnou, prostě se přizpůsobí.

Dobrou zprávou může být, že přes všechny tyto vlivy na děti, konečné rozhodnutí dětí a jejich zacházení s alkoholem významně ovlivňují rodiče. Je ale potřeba vědět, jak na to.

Podívejme se na jiný příklad. Třeba léky. Pro děti může být kontakt s léky velkým nebezpečím, před léky automaticky děti chráníme, jsou uloženy na bezpečném místě z dosahu dětí a ty velmi dobře ví, že léky se předepisují lékařem a maminka a tatínek ví, jak se užívají.

Teď mám pro vás hodně otázek a domnívám se, že odpovědi jsou na vás.

Pokud rodina ví, že je alkohol pro dítě nebezpečný, jak ho má zabezpečený?

Děti rostou a mají aktivní kontakt s alkoholem. Doma? Jinde? Jak na to reagují rodiče? Proberou to a nastaví pravidla? Nijak, pokud není problém? Když je problém, opilost, porušování pravidel, co pak?

Pokud problém s alkoholem pokračuje, jak s tím zachází rodina? A když je alkohol silnější než dítě, než rodina, co pak? Když alkohol vyhraje a v rodině je závislé dítě, co to udělá s postoji k alkoholu v rodině?

Pokud vám tyto otázky pomohly zamyslet se, máte asi hodně odpovědí. A to je kousek k řešení. A ještě jeden obraz. Vzpomeňte si, jak se bojuje s plevelem nebo se škůdci na zahrádce. Znáte to všichni, musíme se rozhodnout a jednat. Použít to správné řešení a včas. Čím později, tím to může být komplikovanější.

Nabízím pár tipů pro rodiče:

Povídejte si s dětmi tak často, jak je to možné, a naslouchejte jim.

Nedělejte z alkoholu tabu.

Rozhodněte se, jak chcete, aby to vaše děti měli s alkoholem.

Podle tohoto rozhodnutí nastavte pravidla. Současně promyslete kontrolu a následky při porušování.

Buďte důslední.

Buďte příkladem svým dětem.

Naučte se bavit bez alkoholu, učte to své děti.

Pokud máte v rodině problém s alkoholem, nepodceňujte ho, obraťte se na zkušené odborníky.

Alkohol je tolerovaná droga, je součástí rituálů, které nás provází od narození až po rozloučení s ním. Je přirozenou součástí oslav zdravých a dospělých lidí. Ale je to vždy tak? Za pár dní jsou tady Velikonoce a možná je teď příležitost na první zásadní pravidlo pro děti, Velikonoce a alkohol, stojí to za úvahu.

                                                                                                                  Mgr. Hana Čamlíková