Komunita Krok již 13 let řeší v regionu problémy spojené s drogami. Závislost ničí hodnoty, lidské vztahy, rodiny. Komunita poskytuje léčbu klientům od 15 let, léčí nejenom závislost, ale pracuje na uzdravení celé rodiny.

Období dospívání se hodnotí jako nejtěžší životní období. Každý z nás se během krátkého období nesmírně změní. Okolí vnímá především změny fyzické, ale dospívající zažívá střídání nálad a pocitů, mění se psychicky. Musí se sžít se všemi novými změnami, se zcela novým člověkem. Mladý člověk se potřebuje přirozeně postupně osamostatnit. Hledá sám sebe, potřebuje objevit své místo ve společnosti. Mladí lidé si tuto potřebu paradoxně naplňuji tím, že se z ní částečně vyřadí. Prožívají tak zdánlivě dostatek svobody, zároveň menší pocit zodpovědnosti, aby se přes tuto zkušenost vrátili a našli si místo ve společnosti.

Do tohoto období zapadá velmi dobře droga, ať je jakákoli. Nabízí řešení – iluze. Ty spřádají síť souběžně s drogami. Někdy se povede postavit se droze včas, jindy to trvá dlouhá léta. „Moje závislost rozpoutala roky nešťastných dnů, jak pro mě tak i pro mojí rodinu. Když se na to zpětně dívám, tak nešťastné dny jsou slabá slova. Rodiče se mnou prožívali peklo a já si ani neuvědomoval, že stejně jako rodina jsem i já nešťastný. Všechno šlo stranou. Doma jsem kradl, škola šla bokem atd. Čtyři roky trvalo než jsem se rozhodl něco se sebou dělat. Byly to nejhorší roky mého života. Neskutečně vděčný můžu být za to, že rodiče po tom všem mě dávno neodkopli,“ vzpomíná devatenáctiletý Štěpán.

To, co má proti drogám sílu, jsou pravidla. Často se na pravidla díváme jako na omezující, ale jejich hlavní účel je osvobozující. Víme, že špatná pravidla omezují, dobrá osvobozují. Drogy umí s vnímáním reality pořádně zamíchat, dokážou zcela převrátit jejich hodnotu. Drogy na začátku nabízí, pak už jen berou. Závislost zcela ničí hodnoty, lidské vztahy, rodiny. Drogy neznají pravidla.

Spojení mezi hodnotami a pravidly jsou zásadní. Pokud jsou pravidla a hodnoty dobře nastavena vedou k zodpovědnosti, nebo naopak. „Komunita mě naučila mluvit otevřeně před lidmi o svých pocitech, umět si v sobě věci pojmenovat, naučit se zvládat chutě, vstávat a chodit pravidelně do práce, zkrátka všechny důležité věci pro život dospělého člověka, který chce abstinovat a je zodpovědný,“ dodává devatenáctiletý klient Adam.

Hodnota je priorita, která je hnacím motorem. Po celý život, v každé vteřině, když se člověk rozhoduje, funguje jeho přirozený ukazovatel hodnot. Určuje, které z řešení je pro něho důležitější, umožňuje rozlišovat podstatné a nepodstatné pro daného člověka.

V komunitě klient prochází osobní změnou, musí uspořádat minulost, vybojovat přítomnost, změnit se pro budoucnost. Stavíme pomyslné mosty nových vztahů klientů k sobě a také v rodinách našich klientů. Znamená to postavit nové pevná pravidla a hodnoty.

Pokud si představíme závislost jako ničivou sílu, třeba jako zemětřesení, je potřeba všechno, co má hodnotu do dalšího života bez drog, postavit znovu. „To nejdůležitější, co učíme klienty, je přemýšlet o sobě tak, aby je to vedlo k životní spokojenosti,“ zamýšlí se hlavní terapeut Terapeutické komunity Krok Milan Čamlík.

Významným terapeutickým nástrojem v TK Krok je rodinná terapie. Podporuje změnu a růst klienta, podporuje komunikaci v rodině klienta. Místo bolestných návratů do minulosti pomáháme stavět rodinné zázemí na nových základech.

Publikace sociologa Libora Prudkého uvádí, že dle výzkumu hodnot v ČR je na prvním místě rodina, i toto potvrzuje význam práce s rodinou..

Primární je v našem životě to, jak se cítíme. Jak prožíváme náš život, zda se sami se sebou cítíme šťastní, vyrovnaní a naplnění. Klienti a jejich rodiny prožívají novou radost z života a každý další rok abstinence je pro abstinující klienty a jejich rodiny velký důvod k oslavě. Letos oslaví Terapeutická komunita Krok své 13. výročí a to v sobotu 16.6.2012.

+++

Sociolog Libor Prudký s kolektivem spolupracovníků vydal publikaci Inventura hodnot: Výsledky sociologických výzkumů hodnot ve společnosti České republiky (Academia, Praha, 2009). Kniha je přehledem sociologických výzkumných metod souboru hodnot ve společnosti a zároveň analýzou empirických sociologických výzkumů hodnotového systému občanů České republiky. Dle tohoto výzkumu hodnot je na prvním místě rodina.

                                                                                                      Mgr. Hana Čamlíková