Krok Kyjov, z.ú. získal oficiální osvědčení jako zaměstnavatel „Age Management Friendly®“

Osvědčení bylo vydáno na základě výstupů age management auditu. Naše organizace naplňuje všechny definované pilíře age managementu (Ilmarinen, 2008)  a koncept pracovní schopnosti.

Pilíře age managementu, které naše organizace naplňuje:

 • Znalost problematiky věku
 • Vstřícné postoje ke stárnutí
 • Dobrý management, který rozumí individualitě a rozdílnosti
 • Kvalitní a funkční opatření age managementu
 • Zajištění dobré pracovní schopnosti a motivace
 • Vysoká úroveň kompetencí
 • Dobrá organizace práce a pracovního prostředí
 • Spokojený život

Naše organizace získala v červnu ocenění Age management excellence award.

Toto ocenění je udělováno od roku 2016 firmám (organizacím) s příkladným přístupem k age managementu, tedy k řízení lidí a jejich rozvoji s ohledem na věk, na pracovišti. Ocenění bylo uděleno v rámci česko-německého online semináře „Řízení pracovní schopnosti v průběhu života“, který se uskutečnil dne 16.6.2021.

Naše organizace byla na toto ocenění nominována organizací Age management, z.s. Následně vybrala nezávislá programová rada vítěze z nominovaných organizací. Mezi dalšími nominovanými organizacemi byla např. Masarykova univerzita či DPD CZ, s.r.o.

Mezi posuzovanými kritérii byly následující oblasti:

 • Schopnost reagovat na požadavky zaměstnanců související s věkem
  • Efektivita řízení předávání know-how a zkušeností
  • Podpora diverzity jako přínosu pro společnost
  • Využití potenciálu starších zaměstnanců, docenění jejich přínosu
  • Systém motivace zaměstnanců zůstat déle v zaměstnání
  • Strategie firmy v lidských zdrojích (přijímání zaměstnanců 50+)
  • Nabídka programů starším zaměstnancům (zkrácené úvazky, předdůchodové systémy)
  • Systém celoživotního vzdělávání (školení, rekvalifikace)
  • Existence mezigeneračního vzdělávání
  • Práce s konceptem pracovní schopnosti a nástrojem na měření pracovní schopnosti – Work Ability Index