Na konci března se klienti naší komunity vydali na výlet k Osypaným břehům. Ač po celém dni měli v nohách kolem 15 km, nakonec to nikomu nevadilo a všichni si ten výlet užili.