Po oslavách výročí založení TK Krok klienti dostávají tradiční odměnu: sjíždění Moravy. Všichni klienti se těšili, panovala dobrá nálada, i sluníčko se usmívalo, a ač je tu fotek jen pár, zážitků v nás všech zůstala hromada. Klienti si mohli kromě osvojení základních technik vodáctví užít osvěžující vodu, koupání v řece a opékání špekáčků. Pádlování v lodích střídali s přestávkami a některé z nich si naplnili další aktivitou. I když se pár klientům podařilo několikrát loď obrátit, úsek od Vnorovského přístavu až po Rohatec všichni zdolali bez újmy na zdraví. Účastníci výletu si odnesli vzpomínky plné veselých zážitků.