19 dní.

Vstáváme v 5:00, spát jdeme před 22:00. Po devatenáct dní, abychom pomohli chráněné ptačí rezervaci na Nových Mlýnech. V roce 2020 už podvanácté.