Poprvé jsme na Mušov vyjeli v roce 2009, kdy jsme do péče dostali kostelní ostrov a jeho okolí. V roce následujícím se ke kostelnímu přidal ostrov písečný s lagunou. V dalších letech jsme na velkém písečném ostrově začali odstraňovat akát, podařilo se vytvořit lagunu a začali jsme na ostrovech pást ovce a kozy Každoročně na ostrovech strávíme přibližně měsíc, ve kterém nás od práce drží jen deštivé dny. V souhrnu se za ta léta odvedlo tolik práce, že je to až neskutečné:

  • dohromady se na ostrov vydalo přes 170 osob, někteří opakovaně
  • celkově jsme tam strávili přes 280 dní
  • staráme se a udržujeme přes 8 ha ploch ostrovů
  • z jednoho sterilního jedince divizny brunátné je v roce 2019 desítky kvetoucích
  • od roku 2012 každoročně se vytěžilo nejméně 0,5 ha akátu

Myslím si, že každý, kdo jakkoliv přiložil ruku k dílu, na sebe může být patřičně hrdý.