Letošní 17. narozeniny komunity se nesly v duchu motta „Měníme své myšlení a tím svět kolem nás“. Klienty kreslená pozvánka, která toto heslo nesla, demonstrovala mnoho oblastí života, v nichž klienti mění sami sebe, své myšlení a chování. Tyto změny pak mají ve většině případů pozitivní dopad na prostředí, ve kterém žijeme.

Dalším motivem letošní oslavy byl návrat k přírodě. Chtěli jsme dát najevo, že si vážíme přírodních zdrojů, chceme je co nejlépe chránit a šetrně využívat. Sobotní výroční den byl tedy zcela bez plastů. Jednorázové plastové kelímky, tácky a příbory nahradily skleněné a porcelánové hrnky, dřevěné a kovové příbory a tácky z cukrové třtiny.

Oslavy výročí se zúčastnilo 120 hostů, kteří shlédli kouzelnickou show, při které Standa alias kouzelník Ištván Szeretlek nejdříve postupně vykouzlil 17 abstinentů a svoje kouzelnické číslo zakončil zmizením člověka ze židle. Následovala Beethovenova skladba „pro Elišku“ v podání Jirky, ukázka toho, jak to vypadá, když nám utečou ovce a na poslední scénku první poloviny programu, Krokoramu, se diváci museli přenést 400 let do budoucnosti. Po přestávce následovalo divadlo, jehož hlavními aktéry byly emoce ukryté v hlavě jednoho z klientů.  Vyvrcholením celého dne byl okamžik, kdy hlavní terapeut Milan, vyvolával na pódium všechny abstinenty, kteří k sobotnímu dni spolu abstinují celkem 568 let a 54 dní. Ocenění abstinent roku získal Pepi.

Vážená paní Čamlíková,

dovolte, abych Vám upřímně poděkovala za Vaše pozvání na oslavu Vašich krásných 17. narozenin. Vaše oslava byla úžasná – promyšlená, perfektně připravená. Vše bylo dokonalé.

Velmi mě zaujal program, který byl v režii Vašich uživatelů, kteří hrdě a bez obav vystupovali s hrdostí na sebe a s obrovským potenciálem v sobě. Myslím, že jejich projev, úsilí, snaha být dobrý byla potěchou i pro Vaši i manželovou duši. Oslava byla výsledkem či jistou známkou Vaši kvalitně odváděné práce a smysluplnosti Vašeho konání.

Nutno dodat, že si tyto zcela oprávněné pocity se svým manželem zasloužíte. Odvedli jste obrovský kus práce, změnili životy mnoha lidem, a to nejen uživatelům samým, ale sekundárně také jejich rodinám a jejich přátelům. V neposlední řadě jste mnoha lidem ukázali reálnou tvář života, ve které se střídá radost se starostí a že jak šťastné dny s těmi méně šťastnými jdou v ruku ruce a jinak to nejde. Jediné co lze, je měnit postoj k věcem a mobilizovat to lidské – rozum, vůli a lásku.

Milá paní Čamlíková společně se svým manželem jste na trhu sociálních služeb již 17 let a to není náhoda. Když jsem se na Vás dívala a pozorovala Vaše velké dílo, jehož přesah již nyní ovlivní několik dalších generací, tak jsem si říkala, že se Vám dostalo mnoho Božího požehnání do Vaší práce. Máte pravdu, není to snadné, ale kdyby to bylo, Vaše výsledky by nikdy nebyly takové, jaké jsou, a na lidech by nebylo vidět tolik pozitivních emocí a Vy byste nebyli takovými úžasnými a silnými lidmi jako jste.

Co Vám popřát do dalších dnů? Hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku, spoustu trpělivosti, všestrannou úctu a respekt a také již zmíněnou hojnost Božího požehnání. Současně si dovoluji vyslovit i další přání, ať Váš Krok je stále organizací, kde se člověk setká s přirozeností, pokorou a kroky všech Vašich uživatelů, partnerů, a dalších zainteresovaných lidí jsou spojeny s těmito Vašimi cennými atributy, které jsou Vám vlastní a jsou přítomné ve Vaši kultuře organizace.

S úctou k Vám a přáním úspěšných dní

Lenka Waszutová