Klienti si připravili pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kterou upravili do vlastní verze. S postavou Dlouhého nám pomohl klient Programu následné péče, postavu Širokého a Bystrozrakého už ztvárnili klienti Terapeutické komunity. Divadlo mělo u dětí z Vřesovic takový úspěch, že ho plánujeme ještě zahrát v kyjovském Horizontu i Domově služeb pro seniory. A odměnou za práci na divadle klientům bylo koupání v bazénu a vířivce, kterého si mohli ve státní svátek užít.

Divadlo mělo dobrý vliv nejen na diváky, ale taky na samotné „herce“. Celá skupina si užívala dobrých pocitů ze společně vykonané práce, skupinu to ztmelilo, a mohli si připsat další společný zážitek. Potvrzuje to i jeden z klientů: „Začnu tím, jak mě překvapilo, jak nějaká taková akce umí spojit lidi – kolektiv. Mě samotnému v tom bylo dobře a měl jsem krásný pocit přebíjející moji trému, pocit štěstí, radosti, a to nemluvím o radosti těch dětí. A přes všechny nedokonalosti našeho vystoupení, konečný výsledek byl fantastický.“

(se zveřejněním fotek klienti souhlasili)