„Dne otevřených dveří v kyjovské sklárně Vetropack Moravia Glass dne 3.9.2022 jsme se zúčastnili s prezentací organizace Krok Kyjov, z.ú. a jeho programů.

Děkujeme, že jste podpořili naši činnost zakoupením výrobků našich klientů a pracovnic Agentury, nebo jste se u nás na stánku zastavili na krátké popovídání a získání informací o naší činnosti.“